Fakta om pellets

Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 5-12 mm. den vanligaste diametern är 8 mm och det är 8mm pellets vi tillverkar i Klintehamn. Det finns en svensk standard som anger en lång rad "kvalitetsmått" för pelletsen.

Pellets transporteras som lösvara i så kallad bulkbil eller på pallar med småsäckar (16kg st). Mängden energi som går åt för att torka, pelletera, säcka och tranportera är ca 15% jmfr med pelletsens energiinnehåll. Själva transportenergin utgör mindre än 1% av energiinnehållet för transportsträckor under 10 mil.

 

pdf Analysrapport på GVP's pellets 2016-10-21